FANDOM


HEY WAT DOE JE HIER DIT IS VOOR DM'S ONLY / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Oude timeline

 •  ??? - Een ras dat tegenwoordig The Ancients genoemd wordt leefde in deze tijd. Er zijn slechts enkele ruïnes overgebleven uit deze periode met alleen wat vage clues over wie dit volk precies was.
 • -11.000/-10.000 - Primitieve inscripties van zowel Dwarves als Elves refereren naar een extreme bliksemstorm die dagen aanhield en de volledige hemel bedekte.
 • -9000/-8000 – De oudste bekende Dwarves en Elves nederzettingen stammen uit deze periode, ver van elkaar gelegen. Elf hoofdstad heet Ytri'ith. Dwerg hoofdstad heet [NAAM VERWIJDERD] Goden worden aanbeden, zoals de voorouders dat deden en hun voorouders voor hen. Beide rassen besteden weinig tijd aan exploration vanwege de vele dodelijke wezens die in het wild te vinden zijn.
 • -8088 - Simpele record keeping begint. Elf Kalender begint. 
 • -6206 – Eerste school van Magie 'Yal Cyath' wordt geopend in Elf hoofdstad Ytri'ith. 
 • -5450 – Eerste contact tussen Elfen en Dwergen in de Ulyentis vallei, een plaats die tegenwoordig een Orc infested wasteland is. 
 • -5449 – Dwerg kalender begint. Elfen beweren dat Dwergen hun idee gestolen hebben.
 • -5331 – De eerste oorlog tussen Elf en Dwerg. Niet de laatste.
 • -4800 -4600 (exacte data onbekend) - Periode waarin bepaalde mensen legenden verwijzen naar een 'Rode Tiran'. Zou in deze jaren een schrikbewind hebben uitgevoerd en een leger aan gruwelen onder zich hebben verzameld die door woeste mensenstammen uiteindelijk zijn verslagen, maar er lijkt hier bij de andere rassen geen documentatie over te bestaan...
 • -4622 - Dwerg hoofdstad [NAAM VERWIJDERD] wordt belaagd door een gigantische kudde migrerende (en hongerige!) hydra's en wordt bijna vernietigd. Focus komt in de jaren hierna noodgedwongen te liggen op metaalbewerking; wapens en verdedigingswerken.
 • -3050 - Elf Druïden die ver het wild in durven te reizen en de tocht overleven ontdekken in het oosten wilde stammen met mensen, die hen aanzien voor krachtige natuurgoden. Elfen houden hun afkomst geheim, maar introduceren hun geloof in het opperwezen Grynnhaend, zoeken contact met magie-gevoelige mensen die openstaan voor hun ideeën en hebben hierna vooral in het geheim contact, in duistere wouden en in afgelegen gebergten.
 • -2918 - Dwergen ontdekken mensenstammen in het zuiden. Menselijke volgers van Grynnhaend herkennen deze wezens uit de Elf verhalen; gevaarlijke en hebberige monsters die uit steen zijn ontstaan. De meest agressieve stammen voeren een lange strijd tegen deze indringers uit het noorden. Hun grote getale en woeste tactieken zorgen voor een momentum dat echter in Dwerg territorium al snel wordt gebroken. De overlevende wilde Mensen vluchten de bergen in en vormen uiteindelijk barbarenstammen in het hogere noorden.
 • -2906 – Dwergen ontdekken de eerst bekende Mens nederzettingen in het zuiden, simpele hutjes van klei en hout. De grootste nederzetting is Drinval. Vernoemd naar het moment dat de stadoudste de eerste waterput inlijfde met de woorden "K'op daknie drinval" (which he did). Conflicten tussen mens en Dwerg komen tot een eind.
 • -4077 - Eerste officiële contact tussen Mens en Elf. Natuurgoden zijn het uiteindelijk toch niet, zo blijkt. Wel wat arrogante en intimiderend slimme luitjes. Elfen vinden Mensen wat smerig ruiken maar, belangrijker, geen toekomstige bedreiging.
 • -3984 -3976 – Dwergen clashen voor het eerst met Orcs, ver in het Westen. Conflict spreidt naar Oosten, over de gebergten en de Ulyentis vallei in. Zware verliezen voor Dwergen. De eerste Grote Clans ontstaan, families die legers en alliances vormen en hun rijkdom samenvoegden. War tactics worden door Dwarves verfijnd in de vele veldslagen die volgen. Orcs worden uiteindelijk de vallei uit gedwongen en trekken zich terug naar het westen.
 • -3918 - Na generaties aan vertrouwen en samenwerking vormen de Elf en menselijke Druïden een officieel verbond onder de naam De Groene Hand, de oudste cult in de wereld.
 • -3678 – De eerste oorlog tussen Mens en Dwerg, een uit de hand lopend conflict over handelsafspraken. Een paar battles volgen zonder overtuigende winnaar. De rassen verbreken een tijd lang de contacten.
 • -3591 - Dwergen ontdekken in het hoge noorden Goliaths, een ras fanatieke maar nobel lijkende vechtersbazen. Tot de conclusie komend dat al die oorlog verre van winstgevend is, wordt besloten om elkaar met rust te laten en de moeilijk begaanbare bergketens in het noorden als grens aan te duiden.
 • -3032 – Mens en Elf tekent een pact tot 'Vree ende Saemen Werking'. Mensenstad Cael wordt ter ere van dit pact gesticht (3x groter dan Drinval op dat moment) en gebaseerd op Elfen architectuur. Mensen kalender begint.
 • -2994 – Elfen pushen mensen om Cael de hoofdstad van hun rijk te maken. [Historian's Note: waarschijnlijk als lullig gebaar naar de Dwergen, hun eerdere handelspartner 'ver-Elfen'] Mensen zijn tegen, Drinval blijft hoofdstad.
 • -2718 – Mensen beginnen met magie te experimenteren, nadat in diplomatiek overleg is afgestemd dat de Elfen ze deze normaal verboden kunsten zullen leren. 'Het College' wordt in Drinval gesticht om magie te bestuderen.
 • -2679 – Drinval brandt tot de grond toe af. Een ongeluk met magie, is de conclusie. Cael wordt de hoofdstad van het rijk der Mensen.
 • -2377 -2320 - Een periode van extreem weer en in kracht toenemende stormen. In -2647 stijgt de waterspiegel zo snel dat veel Mensendorpen wegspoelen. Ook veel Elf akkerland gaat verloren. Dwergen gebruiken dit om hun export op gang te brengen, hun rijkdom neemt toe. Scheepvaart ontwikkelingen nemen toe.
 • -2224 - Gnomes, afkomstig van westerlijke graslanden die deels weggespoeld zijn of ondertussen door Orcs zijn overgenomen, trekken naar het Oosten en maken contact met Mens, Dwerg en Elf. Settlen in bergplateaus en in neutraal territorium tussen Elfen en Mens.
 • -2210 – Gnomes stichten officieel hun eigen rijk, met hoofdstad Kynling. Go Gnomes!
 • -2122 – Elf Warlock Elistra, half gek geworden door een ontstekende beet van een zieke imp, besluit haar woning in het stadje Aluryst te verplaatsen omdat het binnenvallende daglicht haar niet aanstaat. De teleportatiespreuk mislukt, een portaal naar een andere dimensie ontstaat en demonische wezens blubberen de wereld in. Aluryss wordt gered door de tussenkomst van de Groene Hand die de meeste demonen vernietigen en de portaal sluiten, maar de barrière tussen de werelden blijft op deze locatie permanent verzwakt. Elistra verdwijnt spoorloos. 
 • -1955 - Door het combineren van kennis van Gnomes en Elfen ontdekken beide rassen samen het bestaan van Leylines; 'lijnen' van Divine Energy die punten op grote afstanden met elkaar kunnen verbinden.  
 • -1317-1315 - Eerste rapporten vanuit Elf en Mens grensposten over een kleine groep bloed-drinkende wezens die in de moeilijk begaanbare bergketen Hirrenval zouden verblijven. Vampiers! Decennia lang neemt de narigheid die door hen wordt veroorzaakt toe.  
 • -1202 - De vrij extreme maar geniale Gnome Lipput Sparknose start zijn grootschalige Leyline experiment. Dit gaat fout wanneer [TEKST IS ONLEESBAAR GEMAAKT] en de tot op dat moment bekende Leyline locaties worden in grote paniek afgesloten en verzegeld. Lipput Sparknose wordt nooit meer teruggevonden. 
 • -1010 – Tieflings duiken voor het eerst op, enkele families die uit de moeilijk begaanbare moerassen en jungles in het verre zuiden komen. Bouwen nederzettingen in de buurt van het meest zuidelijke Mens territorium. Erg op zichzelf.
 • -942 - Een aardbeving heeft desastreuze gevolgen voor Cael. Veel Elf-structuren storten in, vele verloren levens. Heropbouw van de stad kost tientallen jaren.
 • -831 -722 – Een bijzonder lange periode van toenemende kou, wat veel gevolgen had voor de zuidelijke migratie van gevaarlijke wezens. Drakes, harpies, kraken, manticores, beholders, hydras en soortgelijke wezens worden steeds vaker binnen de grenzen van de grote rijken gespot. De vampierplaag begint daarnaast zorgwekkende vormen aan te nemen. Het eind van een hoop dappere maar roekeloze avonturiers.
 • -810 - Silverglass Keep wordt gebouwd; een fort onder Mens beheer in de bergketen Hirrenval. Bedoeld als eerste bolwerk tegen de vampier plaag in de regio. Slechts 8 jaar later wordt het ingenomen door Vorturian, een van de oudste vampiers, en een klein leger aan Bloedslaven. Hij zal de komende jaren zijn bijnaam "The Crimson Butcher" gaan verdienen.
 • -739 - Een leger aan Elf wizards, nerveus geworden door de groeiende vampier plaag, belegert Silverglass Keep. Dankzij hun collectieve magische krachten bundeling weten ze de hele regio een maand lang in (magisch) daglicht te dompelen. Zelfs onder deze omstandigheden zijn de Elf verliezen zwaar. Een groep Elf Paladins, Fighters en Bards vernietigt Vorturian en zijn inner circle. Enkele vampiers ontsnappen en trekken zich terug in afgelegen hoeken van het continent.
 • -306 - Een leger zombies zwermt vanuit de zuidelijke Elfen bossen richting het noorden en terroriseren de kleine grensdorpen van zowel Mens als Elf. Een kleine groep avonturiers ontdekt dat Warlock Elistra nog leeft, en een lich geworden is. De groep verslaat Elistra en vindt materiaal dat bewijst dat ze orders kreeg van een onbekend iemand en dat de zombie aanvallen bedoeld waren als afleiding.
 • -8 -0 – De Oorlog van de Groene Zee. Een massa Orcs, Goblins, Ogres en Trolls valt de Ulyentis vallei binnen met het doel de Dwergen uit te roeien. Orc generaals raken de weg kwijt in de vallei na lange periode guerilla aanvallen van Dwarf troops en trekken per ongeluk naar het zuiden. [Historian's Note: er zijn theorieën die beweren dat de Orcs met voorbedachte rade naar het zuiden zijn gestuurd. Door wie en waarom is echter nooit ontdekt of bevestigd] Talloze Elf nederzettingen vallen in een kwestie van weken. Elf legers (verzwakt door relatief recente strijd tegen vampiers en zombies) worden samengesteld maar niet snel genoeg. Slag na slag verliezen de Elfen terrein. Een laatste leger met ondersteuning van grote massas Mensen probeert de golf te breken maar vertraagt het gigantische leger alleen maar, heavy casualties. De hoofdstad Ytri'ith valt na een brute siege van 2 jaar. De magie school Yal Cyath begint te gloeien en verdwijnt volgens ooggetuigen in een oogwenk en wordt nooit meer teruggezien. Orcs beseffen eindelijk dat in 'de stad met de dunne hoge huisjes met kleurtjes' helemaal geen Dwergen voorkomen en keren om, noordwaarts. Kort daarna komen ze de Ijzeren Muur tegen, het grootste Dwergenleger dat ooit assembled was en zou worden. Verslaan de Orc legers volledig, maar betalen een hoge prijs in levens. Elfen zijn bitter, ze hebben het meest geleden in een conflict dat ze niet gestart hadden, hun cultuur deels in duigen. Humans besluiten neutraal te worden, resetten hun kalender en stichten de stad Termia als gebaar van onafhankelijkheid, waar alle rassen welkom zijn om zich te vestigen zolang zij zich aan de wetten van de Mens houden. Termia wordt de eerste multiculturele stad in de wereld. 
 • 9 – Het Tweede College wordt gesticht in Termia. Studie van Magie wordt prioriteit #1. Veel focus op het bestuderen van Sorcerers en Warlocks.
 • 43 – Een Dragonborn schipbreukeling, de enige overlevende van zijn expeditie, spoelt aan op een strand niet ver van Cael en is daarmee officieel de eerste intercontinentale ontdekkingsreiziger. Hij wordt gevonden door een Gnome gezin met 21 luidruchtige kinderen, schrikt zich rot, vlucht de duinen in en wordt door een uit een wizard dungeon ontsnapte Sandspider gegrepen en verorberd.
 • 144 – Het Tweede College wordt vernietigd door een Sorcerer student wiens spreuk catastrofaal uit de hand liep. 
 • 146 – Anti-magie sentiment bij Mensen neemt toe. Band met Elves komt onder druk te staan. Dwarves approve. Warlocks worden opgejaagd, algemene witch hunts ontstaan. Dwarves disapprove.
 • 149 – Onderlinge schermutselingen tussen Mensen clans/steden. Dwergen en Elfen kijken de kat uit de boom. Silly violent humans...
 • 156 – De ridderorde Drinvals Glorie krijgt het in z'n kop dat Tieflings een plaag zijn die alleen zij, op een missie voor de Goden, kunnen uitroeien. De orde krijgt momentum, veel kleine nobles en burgers sluiten zich aan. Tieflings vluchten Mensen territorium uit. Mars naar de jungles in het zuiden. Veldslag van de Staart, waarin na enkele dagen strijd zonder duidelijke winnaar wordt onthuld dat de Meester der Waepens van de ondertussen stinkend rijke ridderorde al jaren door een demonische entiteit was bezeten. Groep Druïden genaamd de Groene Hand exorcised hem en dit eindigt meteen de veldslag. De orde valt uiteen en een 'back to nature' mentaliteit ontstaat bij veel Mensen.
 • 158 – Mensen omarmen religie, als balans tegen magie en nare duistere krachten. Ze aanbidden vaker en in veel grotere getale dan andere volken dat doen. Grote tempels worden ingericht. Kerken verkrijgen meer geld en macht.
 • 212 – The Age of Glory begint, volgens de Bards. Toename van vreemde verschijnselen in de minst verkende territoriums. Wizards voeren vreemde experimenten uit. Goden bewandelen de wereld en maken fysiek contact met verschillende volkeren. Ruïnes worden ontdekt. Magische items worden gesmeed. Spells worden ontwikkeld. Monsters staan op, en Helden volgen. Roem, legenden, avontuur.
 • 219 – Het Derde College wordt gesticht in Termia.
 • 377 – De eerste Drow / Dark Elf contacten. Voornamelijk bij tunnels in berggebieden. Geruchten over grote ondergrondse steden. Nachtelijke raids vinden plaats, voornamelijk in Dwerg en Mens territorium. Agressie tegenover alle 'oppervlakte rassen'. Hun zwakte voor zonlicht weerhoudt de Drow er van om veel territorium te claimen en samenwerkende patrols tussen Mens, Elf en Dwerg houdt de Drow opmars tegen. Dit is de eerste succesvolle samenwerking tussen de 3 rassen.
 • 405 - De bergstad Farrenheim wordt gesticht, onder leiding van Mens, Elves en Gnomes. Dankzij de ideale (veilige) ligging kan er in alle rust begonnen worden met uitgebreide studies, van hogere wiskunde tot magische theorie.
 • 512 - 515 – Rotlimb Plague raast over het land en treft de Dwarves het zwaarst. De meest noordelijke Dwerg bergsteden worden achtergelaten en in de meeste gevallen ook vernietigd om plunderaars tegen te gaan, waaronder de hoofdstad die nu nog alleen maar Ura-Drogannor ('Neverwas') genoemd wordt. Voor de clans beginnen de Years of the Long Walk waarin gezocht wordt naar een nieuw thuis.
 • 516 - De Gnome Paladin Plomcha, volger van de God Irius, ontdekt een remedie tegen Rotlimb Plague. Ze wordt onder mysterieuze omstandigheden vermoord, kort nadat haar geneesmiddel op grote schaal in gebruik wordt genomen.
 • 520-540 - De bergketen Hirrenval, die de wastelands scheidt van Elf en Mens territorium, wordt voor het eerst
 • 621 – De Dwergen benoemen officieel Drach'Tarr als hun nieuwe hoofdstad na deze al tientallen jaren te bewonen. Grote bouwwerken worden opgericht, ertsen en edelstenen worden ontdekt. Architectuur maakt sprongen voorwaarts. De spark of creativity begint weer te gloeien. Het gebergte om Drach'Tarr heen wordt de komende eeuwen steeds verder uitgehouwen.
 • 640 - De Blackroot clan begint met het uitgraven van wat later de Doodskluis zal heten.
 • 643 – Drach'Tarr blijkt zich te bevinden boven een van de drie Drow hoofdsteden. Oh shi- Dit feit blijft streng geheim gehouden voor de reguliere bewoners. Honderden jaren later wordt dit pas algemene kennis. De Ongeziene Oorlog begint.
 • 648 – In de diepe tunnels onder Drach'Tarr besluiten de Dwergen om [TEXT MISSING]. de Ongeziene Oorlog komt tot een einde en vrede keert terug. De Drow vormen geen directe bedreiging meer. Let us not talk about this time ever again.
 • 772 – Menselijke expeditie op zee ontdekt bewijs van het bestaan van Merfolk. In de jaren hierna is er een toename van schepen die verloren gaan buiten kustwateren. Oceanic exploration wordt het vakgebied met de hoogste mortality rate. Zeehandel en vooral exploratie missies worden afgeraden. 
 • 995 - Een heuse goddamn draak die zichzelf Xarass noemt, strijkt neer in de niet-actieve vulkaan die hierna The Black Volcano genoemd wordt. Hij terroriseert de grensstreek van zowel Mens als Dwerg en verzamelt een leger met mercenaries, Ogres, drakes en (huiver) kobolds om zich heen. De draak zoekt naar een bepaalde ruïne of verborgen ruimte van de Ancients die in of om de berg zou zitten en het geheim van eeuwig leven zou bevatten. 
 • 998 - High Elf mage en diplomaat Taryl Vennusian's reputatie begint te groeien nadat hij in z'n eentje de Black Volcano infiltreert en Xarass doodt tijdens een duel wat deels uit raadsels, magie en hardcore knokwerk bestaat. Taryl vlucht voordat de draak-volgelingen wraak kunnen nemen. Ogres nemen de vulkaan over voor zo'n 40 jaar voor zij uiteindelijk deze nare plaats verlaten en de wastelands intrekken. 
 • 1154 - Buldar, een Dwerg druïde, wordt vervloekt na het stelen van een heilig gewaad uit een tempel van Aurin. Verandert in The Weredwarf (half beer / half Dwarf) en vlucht de bergen in. Sindsdien niet meer gezien, soms wordt hij genoemd in sterke verhalen van scouts en avonturiers. 
 • 1233 - 1262 - Het Goudgolf Conflict - Een lange periode van gespannen verhoudingen en zelfs zeeslagen tussen Dwergen en Mensen over toe-eigenen van resources die langs de veilige zeevaartroutes te vinden zijn. Toename piraterij en agressie op zee. Oorlogsschepen worden ontwikkeld. 
 • 1247 – Elf koningin (en meest krachtige wizard op de wereld) Liyse Amthri'va overlijdt na 859 jaar. Officieel het eind van The Age of Glory, volgens de Bards. Zij kunnen het weten. Hierna een lange periode vrede en weinig conflicten. Wetenschappen worden bedreven. Cultuur wordt verfijnd.  
 • 1311 – Een groene lichtflits is het laatste wat mensen zien van het Derde College voor de hele wijk wordt afgeschermd en uiteindelijk dichtgemetseld. Verboden toegang, like, for ever. 
 • 1340 - Mensen en Dwergen stichten verdrag dat settlen op eilanden langs hun gedeelde kustlijn verbiedt. 
 • 1388 – Het Vierde College wordt gesticht. En is tot op heden niet ontploft. Althans, dat denkt men. De locatie van het College is een extreem streng bewaard geheim. 
 • 1392 - Scouts beweren dat de Black Volcano weer gebruikt wordt als uitvalsbasis, groene lichten worden 's nachts rond de rand van de vulkaan gezien. Adventuring parties komen niet terug. 
 • 1402 – De meest noordelijke Mensenstad Beylirist krijgt op een zomerse dag plots een duistere sluier om zich heen die niet te doordringen is. Vijf dagen later verdwijnt het weer. Wat de scouts die de stille stad binnentraden zagen was [TEKST IS GEWIST]. Vanaf die dag heet de stad The Necropolis en vormt dit een (on)natuurlijke grens van het meest noordelijke Mens territorium en meest zuidelijke Dwerg gebied. Het directe gebied om The Necropolis heen wordt bestempeld als levensgevaarlijk. 
 • 1417 – Een grote groep hardcore zeevaarders die Termia als uitvalsbasis hebben, besluit te willen breken met de wetten en plichten van de menselijke beschaving en stichten op Scimitar Isle de piraten-stad Gutgold, vernoemd naar de oude traditie waarin geld werd gesmokkeld door het in gebalsemde lijken te verbergen die verscheept werden. Conflicten met zowel mens als Dwerg schepen. 
 • 1458 – Finn Goldbeard treedt op in Drach'Tarr. Klein pyrotechnics incidentje. 
 • 1461 - Om onduidelijke redenen verlaat een zwerm met zombies, skeletten en plaag-dragende gruwelen de Necropolis. Deze zwerm wordt te laat opgemerkt, en zaait enkele weken lang terreur en verderf in dorpen in het noordelijke menselijke grensgebied. Een groep Paladins en Clerics verzamelt zich in Tolver Pass en houdt de ondode opmars uiteindelijk tegen. De gruwelen worden teruggedwongen tot wat daarna de Restless Plains zal heten. De grootste landroutes tussen Mens en Dwerg territorium lopen hier en komen onder grote druk te staan. 
 • 1466 – De Shatterstone clan creëert in Drach'Tarr in het grootste geheim voor het eerst een mechanische golem. Nah ja, een die zichzelf niet meteen opblaast tenminste. 
 • 1476 - De Dwerg koning overlijdt in het normaliter symbolisch bedoelde toernooi The Challenge of the Mountain. De winnaar Pestage wordt de nieuwe koning. Civil unrest. Een zekere Dwerg Armorsmith verlaat de hoofdstad.. 
 • 1478 – In het dorpje Blackleaf wordt een 5-jaarlijks terugkerend toernooi gehouden waar ditmaal een groep bijzondere individuen op af komt. Een groep die elkaar leert kennen en vervolgens samen op pad trekt. Een van hen, Kelvar, gaat dood. He got better. Een vreemde prophesy wordt gevonden. Iets over.. evil forces die zouden herrijzen? Geruchten van toenemende Orc activiteit in de wastelands. Kip wordt verorberd op grote schaal. 
 • 1479 – De groep organiseert de verdediging van Cadcha's geboortedorp tegen een Orc warband. De groep verslaat Memmoroth, een pappige demon-larf-blubberzak, in de riolen onder Termia. Sarumania doet een dutje.  
 • 1480 – 'Het Incident' vindt plaats wat het conflict in Termia tussen het Vierde College en het Thieves Guild in gang zet. Twee Half-Orcs gespot op plaats delict. 
 • 1482 – Het in Termia gesitueerde Thieves Guild wordt zo goed als vernietigd door een College time-manipulation val. De Godenspiegel wordt gevonden. Kelvar verlaat de groep. EINDELIJK. WHAT A JERK.  
 • 1483 (voorjaar) - Een wizard maakt ijsjes, een tweede wizard weet de weg naar een moeras. Er wordt maar geen magische staf gevonden. Wel een evil Paladin en een oeroude ruïne. Cadch gaat dood... but he got better. Eldiarix verandert in een krokomoddafokkingdil. Een kuil vol trippende bandieten. Een bandit ranger sluit zich bij de groep aan. Eerste Dragonborn afgezanten komen aan in de Dwerg havenstad Drach-Lon.  
 • 1483 (najaar) Dwarf SWAT team ambush. Broer Agen to the rescue. Elthan is geïnfecteerd met iets onnatuurlijks. Een stervende Godin in een onmogelijk diepe toren. Naar Drach'Tarr, via een nabij gelegen Leyline. De realiteit buigt zich een beetje, dingen zijn plots een tikkie anders. Folding Boat. Het Jaar van de Golembrekers. De Elderborn clan vervangt de Silverforges op de Dwarf Council. Beard-Rock's eerste editie is een succes. Dragonborn afgezanten keren terug naar hun thuisland. Dwergen verkrijgen oceaan-crossing schepenbouw kennis. Zwolpjes worden gereleased into the wild.  
 • 148? - WARS OF THE ENDLESS DEPTHS, CHAPTER III – THE KRAKEN BEHEMOTH ARISES AS THE SKIES BLEED MOLTEN DRAGONSKULLS.