FANDOM


De Early Days

In het afgelegen dorpje Blackleaf komt een groepje adventurers (Cadcha, Joruus, Eldiarix, Kelvar en Sarumania) in contact met Elthan, een oud-Paladin die ze een klooster-ruïne laat onderzoeken. Hier worden hints gevonden over een terugkeer van enkele Goden / powerful forces. De rogue Kelvar lijkt te sterven als de ruïne instort, maar overleeft door de tussenkomst van de in een beeld gevangen godin Beylissia die kort 'mee lift' in het lichaam van Kelvar. Eldiarix wordt kort gekidnapt door leden van de Groene Hand, en na haar bevrijding leidt het opvolgende ondoerzoek Termia in. Diep in de riolen onder de stad is de Hand een larve-vorm van de monsterlijke entiteit Memmoroth aan het voeden met een nog onbekend einddoel. Door ingrijpen van de groep wordt het wezen verslagen, maar Memmoroth's sterkste punten zijn survival en rebirth. Een 'seed' spoelt weg uit de riolen en spoelt aan op een onbekend strand.

Na enkele kleine side adventures (bezoeken van een klooster, contact met de Warlocks Keevan en Weyoun die een Leyline locatie buiten Blackleaf onderzoeken, het tegenhouden van een Orc raiding party die Cadchas geboortedorp bedreigt) keert de groep terug naar Blackleaf en weet Beylissia zich weer opnieuw in de wereld te manifesteren. Sarumania wordt hierna niet meer gezien. In de tussentijd vindt in de stad Termia een incident plaats waardoor de Thieves' Guild en de geheimzinnige wizards van het Vierde College een onderlinge strijd aan gaan.

Return of the RPG

Godenspiegel

Er gaat wat tijd voorbij. Elthan roept de rest van de groep bijeen om in Termia contact te leggen met het Thieves Guild, zij hebben een belangrijk en zeldzaam item voor hem gevonden. Hij stelt de groep voor aan Frigo, een ice wizard die studeert in Farrenheim en meer weet van het item. Eenmaal in Termia blijkt het Thieves' Guild nog undergroundeder gegaan te zijn dan voorheen. Na contact te hebben gelegd met Greyblade, een Gnomish crimelord (crimelady?) wordt de locatie van het Thieves hoofdkwartier gevonden. Er blijkt hier een magical trap te zijn afgegaan die de tijd heeft gefragmenteerd en de meeste Guild leden heeft gedood. De trap wordt uitgeschakeld door de groep, de laatst overgebleven leiders zijn dankbaar, het item voor Elthan wordt overhandigd; de Godenspiegel. Kelvar verlaat de groep en sluit zich aan bij de overgebleven leiders van de Thieves Guild.

Terug in Blackleaf wordt de groep aangevuld met de losbandige Bard Finn Goldbeard en de egoïstische wizard Aramil. Elthan heeft de Godenspiegel nodig om een doorgang te openen in een nabijgelegen oeroude toren met een vreemde deur. Hij voelt dat hier een krachtige essentie aanwezig is en aan het sterven is, en hij vermoedt dat het de licht-en-leven godin Selenia is. De doorgang wordt geopend maar er is een (te) powerful evil aanwezig. Elthan vraagt de groep om in Marsh-hole contact te leggen met collega Tormin, die de locatie weet van een te breken artifact wat Essentie van Selenia zal vrijgeven, genoeg om een power-boost te veroorzaken en het evil onder in de toren te kunnen verjagen.

Marsh-hole

Op weg naar Marsh-hole wordt een kleine Orc raiding party ontdekt en verslagen, opvallend diep in human territorium. In het moeras zelf bevindt zich een bandit camp, geleid door de gevallen Paladin Yorrick die een onbekende godheid aanbidt en Tormin gevangen houdt omdat deze heeft geflikflooid met zijn persoonlijke zieneres Eilassa. Yorrick's rechterhand is een weirde assassin gnome met een metalen masker. De human archer Mordai sluit vriendschap met de groep en helpt ze met vertrouwen winnen in het kamp door het voltooien van de Bandit Trial, al wordt Cadcha door Yorrick verleid om zijn geloof in Selenia op te geven en, als dit niet gebeurt, gedood en op een vreemde manier resurrected zonder ziel. Na het slachten van een gemuteerde swamp crocodile en het organiseren van een groot feest (en dit te saboteren) weet de groep Tormin en Eilassa te bevrijden en samen met Mordai dieper het moeras in te vluchten. Hier bevindt zich een grotendeels weggezakte tempel gericht aan de goden waar Tormin jaren eerder de Essentie van Selenia heeft verborgen. De groep vindt hier een oeroud boek in een demonische taal (de Tome of the Forgotten World), en vindt een gigantische wandtekening die 5 goden lijkt af te beelden, overzien door een grotere entiteit. Door gebruik van de Godenspiegel wordt de Essentie vrijgelaten en voelen alle Selenia-aanhangers een (tijdelijke) toename in kracht. Tormin en Eilassa verlaten de groep en gaan richting hun volgende bestemming (de Drakehold). Bij verlaten van het moeras wordt Joruus door Dwarf special forces, de Drach Dremm, ingerekend voor hoogverraad en naar de hoofdstad (Drach'Tarr) gebracht.

Road to Drach'Tarr

De rest van de groep keert terug naar Blackleaf, waar Elthan op sterven na dood lijkt; hij voelde de energie boost weer afnemen en is op eigen houtje de toren ingegaan om de nare entiteit daar aan te pakken. Een zware battle leidt helaas niet tot een overwinning en Elthan strompelde halfdood terug Blackleaf in. Agen, broer van Joruus, maakt contact met de groep en blijkt zijn broer net gemist te hebben. Hij heeft bewijsmateriaal wat de onschuld van Joruus aan kan tonen. Samen met ingehuurde elf bodyguard Qita wordt een plan gemaakt om achter Joruus aan te gaan na het bezoeken van de toren. Hier blijkt een demonische entiteit de godin Selenia te hebben gevangen en wordt haar goddelijke essentie langzaam gedrained. Na het verslaan van de (door Elthan al verzwakte) demoon wordt Selenia gered en, eenmaal buiten de toren, door Aurin gevonden en meegenomen. Aurin waarschuwt de groep dat als zij verantwoordelijk bleken voor haar lot, ze gestraft zullen worden. De reis wordt voorgezet en om tijd in te halen maakt de groep gebruik van de onstabiele Leyline locatie in de buurt van Blackleaf. De warlock Weyoun heeft deze uiteindelijk kunnen activeren en is er doorheen gestapt maar is niet teruggekeerd. Als de groep er gebruik van maakt strandt Cadcha korte tijd in een grauwe wereld waar wanhopige humans wachten op een verlosser en waarschuwen voor het feit dat wat bij hen gebeurde ook naar Cadcha's wereld zal komen. De groep komt uit in de Wastelands, vindt Weyoun terug in een Orc kamp, en zet de reis voort door het gebergte dat de Wasteland scheidt van Dwarf territorium. Hier wordt een in een summoning circle vastzittende demon gevonden die met Qita een deal maakt; vrijheid voor een gedemoniseerde dolk en een weird symbool in 'r nek.

5th Edition

The Golem Conspiracy

Realiteit shift een beetje (dankzij time travel shenanigans die de Drakhold First Mother in haar meditatieslaap ook voelt gebeuren), Aramil wordt Malxus en Mordai is plots een Tiefling. De groep sneakt Drach'Tarr binnen langs tunnels die de Silverforge clan gebruikt om levende cargo naar binnen te smokkelen (goblins, wiens zielen worden verwerkt in de nieuwere serie golems). Eenmaal in de hoofdstad wordt contact gelegd met enkele Dwarves die vermoeden dat Joruus' arrestatie wordt gebruikt om af te leiden van diepere issues. Na een infiltratie van een gevangenis en body-swap door Agen komt Joruus zijn cel uit. Het bewijs dat Joruus heeft voor Shady Business is een deel van een blauwdruk van de originele golem die de vorige koning in een symbolisch bedoeld toernooi wist te doden, veroorzaakt door een zwak harnas dat een relatief kleine klap van de golem niet aan kon. De groep infiltreert een tuinfeest van de nieuwe koning Pestage, waar (enkele maanden eerder gearriveerde) Dragonborn afgezanten zich mengen onder de hoofden van de grote Clans en VIPs zoals de meesterspionne Lady of Locked Doors en alom bekende Elf wizard Taryl Vennusian. De groep vindt het golem prototype en de naam van de engineer die het heeft gebouwd (Kurgan), en resten met zwartpaarse prut (demonisch residu). Ook wordt de Locked Tome bekeken, het boek waar alle dirty secrets van de Lady in neergepend zijn, waaronder de locatie van Kurgan. Hij is op bevel van de Blackroot clan, de rijkste Dwergen, in de Doodskluis gestopt. Aangemoedigd door de nieuwe Sloophamer factie bestormen ontrevreden burgers het tuinfeest landhuis waarbij de koning zijn nieuwste modellen Golems inzet om de orde te herstellen. Taryl lijkt het wel amusant te vinden. De groep sluipt weg in de chaos en duikt de Doodskluis in. Een hoop vallen en encounters later wordt Kurgan geexfiltreerd, die zijn aandeel in een jarenlange conspiracy onthult. De vorige koning, dodelijk ziek, kreeg een te verleidelijk aanbod; door een nieuwe procedure kan een ziel in een golem getransferred worden. De koning wil in een blaze of glory zijn lichaam verlaten en plant een 'switch' tijdens het toernooi. De koning sterft echter zonder transfer en golembouwer Pestage wordt onbedoeld de nieuwe koning. Leden van zijn Silverforge clan waren al jaren bezig met experimenten voor nieuwe energiebronnen voor golems, en vrij recent bleken (goblin) zielen dankzij hulp van Taryl vennusian een optie te zijn. In het laatste type model worden geen goblins, maar demonische 'zielen' gebruikt die extra krachtig maar instabiel blijken te zijn. Het einddoel voor Taryl was een giga explosie veroorzaken in het allernieuwste model siege breaker golem wat een powerful demoon bevatte, waardoor de hoofdstad zo goed als vernietigd zou worden. Door tussenkomst van de groep wordt dit plan verijdeld en ze krijgen de naam Golembrekers: Eldiarix ziet Taryl een andere vorm aannemen in de laatste battle, en Finn wordt geïnspireerd door een mysterieuze flard met muziek die bij naspelen ook de aanwezige 'Brekers beïnvloedt en helpt met het verslaan van de demoon. De familienaam van Joruus wordt hersteld en de Silverforge clan wordt afgezet, vervangen door de traditionele en cultuur-focused Elderborn.

Burden of Hope

De Golembrekers wordt gevraagd om Taryl Vennusian op te sporen, scrying magic wijst deels naar het afgelegen Yzem Isle. In de havenstad Drach'Lon wordt transport gezocht, wat tijdelijk wordt bemoeilijkt door een gemuteerde soort kwal (Zwolps) die door Eldiarix worden gered van uitroeiing. Finn Goldbeard verlaat het gezelschap om aan een opera te werken voor de Elderborn clan. De Golembrekers boeken samen met de barbaar Brogarr passage op de Burden of Hope die hen na een tussenstop in de Drowning Harbor naar de Yzem Isle willen brengen. Op reis hierheen blijkt dat kapitein Dorian wordt achternagezeten door een groep met manticores, en wordt een tussenstop gemaakt op de Trident Islands waar na een strijd tussen Owlbears en lokale Giants een Lorestone wordt gevonden die dagelijks in staat is vragen naar waarheid te beantwoorden. Kort hierna komt het schip in The Fade terecht, een passage tussen twee werelden en die doorbroken kan worden door de aanwezigheid van krachtige magical artifacts. Hier maakt een demonische hivemind kort contact met Cadcha voordat een haastige exit wordt gemaakt. De Burden verlaat de mist en bevindt zich plots naast de Drakehold. Voor het schip overrompeld wordt door paniekerige telepathische powers hebbende drakes komen Eilassa en Tormin tussenbeide; dankzij een visioen wist ze dat de groep hier op een nog onbekende manier zou arriveren. Na overleg met de drakes blijkt dat ze contact met hun leiders verloren hebben die een terugkerende meditatieslaap in gaan in een afgeschermde koepel om langer te kunnen leven. De Drakes blijken later hun menselijke volgelingen langzaam van levensenergie te ontdoen om henzelf in stand te houden. Na openen van de koepel met hulp van de Godenspiegel worden alle drakes mentaal en fysiek gedrained door First Mother, die haar collega Mothers heeft vermoord na ontdekken van gerommel met de tijdlijn en instabiel worden van de realiteit. Er komt een dreiging aan waar ze aan wenst te ontsnappen, en de verzamelde psychic energy van haar drakes is genoeg om door de barrières tussen dimensies te kunnen breken. Door tussenkomst van de Golembrekers wordt dit voorkomen en blijven de drakes verzwakt maar levend achter. De agressieve merfolk, oude vijand van de drakes, zien dit als hun kans en ambushen de Drakehold zonder succes. Bij vertrek deelt Eilassa enkele visioenen met Eldiarix; een spoor insecten dat uit Termia zich naar haar verplaatst, en een witte hand die niet weet door wiens arm deze wordt aangestuurd.

Drowning Harbor

Op weg naar de Harbor ontdekt de groep een gezonken constructie die de (spirits van) laatste leden van een maan-aanbiddende Elf cult bevat. Korte tijd later meert de groep aan in de drijvende havenstad. Dorian geeft manticore bloed af bij Ysolde de Bloodwitch met als doel om een Wayfinder te laten maken; een artifact wat een specifieke bron kan opsporen, in dit geval een levende Ancient waar Dorian een metaal-achtig scherfje van bezit. In de haven ligt ook het vlaggeschip van de Groene Hand, en albino cultleider Palm is al enige maanden in de Harbor aanwezig. Hij gebruikt goddelijke krachten om criminelen en lowlifes permanent in dieren te veranderen, want de andere inwoners nerveus maakt. In de lokale herberg hangt een adventuring party rond die eerder in mensen hoofdstad Cael naam heeft gemaakt; de Silver Sentinels, geleid door elf professor Phantar Amberfield. Malxus verdwijnt een dag en de overige Golembrekers verijdelen in de vroege ochtend een wraakactie van een lokale Sea Hag (en haar Aquatic Troll retinue) tegen de Dwarves die buitenstaanders weg zouden houden uit haar territorium. Bij het ophalen van de Wayfinder laat Dorian per ongeluk een aantal elementals los, ondanks waarschuwingen van de toevallig rondhangende Gnome wetenschapper Engywook. Brogarr ontdekt bewijs dat minstens één Goliath meer weet van het lot van zijn afgeslachtte clan en vertrekt richting het noorden. Engywook, met kennis van het Yzem Isle en een nieuw boek dat afgeschreven moet worden, sluit zich aan bij de groep. Palm blijkt op de Burden te zijn geweest en heeft Eldiarix' boek gestolen. Eldiarix is achtergebleven op de boot, in een vreemd soort spirit trance, slechts deels fysiek aanwezig. Een plan wordt gemaakt om Palm's boot te betreden, op zoek naar antwoorden.

Eldiarix is bij het lezen in de Tome of the Forgotten World in een spirituele trance geraakt en benaderd door Irius, god van de dood, alchemie en geheimen. Irius brengt Eldiarix in contact met menselijke levensenergie, en toont haar dat zielen in onze wereld 'vastzitten' door een barrière die een onbekend kwaad (Unlife) juist buiten houden. De barrière is echter aan het verzwakken, vooral in het afgelegen kenniscentrum Farrenheim waar een geheimzinnige ondergrondse poort constant belaagd wordt aan de 'andere zijde'. Eldiarix zou Irius moeten helpen met het vinden en bestrijden van dit kwaad, waar de Goden pas te laat bewust van zijn geworden. De connectie met Irius wordt verstoord als Palm het oude boek qua aanwezigheid aanvoelt en het steelt, waardoor Eldiarix alleen achter blijft als spirit en alleen dankzij haar Soulbond met Joruus en Cadcha terug kan keren.

De groep infiltreert Palm's boot en heeft encounters met Treants, giant vultures, een mimic en vermomde satyrs en dryads. Malxus raakt buiten bewustzijn en zijn spirit wordt door een zwarte slijmerige demoon beknabbeld. Eldiarix bereikt de boot als spirit en bevecht deze demoon door pure spirit energy te manipuleren. Ze raakt zelf zwaargewond en wordt gered en herboren dankzij de life essence van de op de boot aanwezige boom. Na het contact met irius beseft Eldiarix dat ze levensenergie van haar vijanden kan manipuleren. Cadcha's undead army neemt tijdelijk toe. Palm wordt gevonden, in gevecht met de Tome (en daarmee deels ook met Irius zelf) en Engywook banisht hem tijdelijk. Het boek wordt weer meegenomen en een woedende palm verliest zijn zelfbeheersing. Als giant ape sloopt hij deels zijn eigen boot in een poging de indringers te vernietigen. De groep ontsnapt op het nippertje en door tussenkomst van de Silver Sentitels wordt Palm verjaagd. De Palm boot zinkt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.