FANDOM


  • AGE OF CREATION (??? / -10.000)

De oer-spirit Grynnhaend schept de wereld en, eenmaal tevreden, laat zichzelf ten einde komen. Uit de resten ontstaan de vier Goden; Selenia (Licht, kennis, groei), Beylissia (Nacht, lust, instinct), Irius (Dood, geheimen, kou) en Aurin (Gerechtigheid, oorlog, bouwkunst). Ze bewandelen de wereld en scheppen uiteindelijk zelf een ras (de Ancients) waar tegenwoordig alleen nog maar enkele oeroude ruïnes van over zijn. De wereld is in deze periode een woeste, turbulente plaats die zelfs door de Goden niet helemaal onder controle te krijgen is.

Deze periode eindigt wanneer de Goden om onduidelijke redenen boos worden op de Ancients en hen vernietigen. Dit gaat gepaard met een wekenlange weirde bliksemstorm die grote indruk maakt op de afgelegen primitieve Elf en Dwerg volkeren (die op dit punt nog niet van elkaars bestaan op de hoogte zijn) en in hun oudste schrijfsels terugkomt.

  • AGE OF DISCOVERY (-10.000 / -4000)

Elfen uit het westen en Dwerg verkenners uit het noorden ontmoeten elkaar in de gigantische Ulyentis Vallei. Perioden van moeizame onderhandelingen, korte vrede en schermutselingen wisselen elkaar af.

Primitieve Mensenstammen worden door een 'Rode Tiran' onderdrukt en gebruikt om levensgevaarlijke Ancients ruïnes leeg te roven en strijd te voeren in zijn naam. Het is onduidelijk wat er uiteindelijk met deze Tiran is gebeurd.

Elfen ontdekken rond -7000 primitieve mensenstammen en besluiten het contact slimmer aan te pakken. In het grootste geheim wordt contact gelegd met specifieke Mensen met aanleg voor magie. Hiermee ontstaat de eerste cult in de wereld die de oer-entiteit Grynnhaend als bron van alle leven op de wereld aanbidt. (Deze cult bestaat nog steeds en wordt tegenwoordig de Groene Hand genoemd)

Orc raiding parties worden in de steppes en gebergten westelijk van de Ulyentis Vallei gespot, en vormen een groter wordende dreiging voor Dwerg en Elf. In deze gebieden worden ook Gnomes ontdekt, die als nomaden leven en steeds in beweging blijven om de grote Orc clans te omzeilen. Gevaarlijke wezens zoals hydras, harpies, basilisks en trolls worden steeds vaker in grensgebieden van de ontwikkelende volkeren gezien. Een zwerm migrerende hydras vernietigt bijna de Dwerg hoofdstad, en de focus van dit volk komt noodgedwongen te liggen op ontwikkeling van wapens, armor, en gevechtstactieken om soortgelijke situaties te voorkomen. Elfen versterken hun beheersing over magie en maken 'officieel' contact met Mensen, weinig meer dan woeste stammen die door de generaties heen onderlinge strijd voeren en van de Elfen leren wat 'hie-gie-jeene' is. En 'dieploomaasie'.

Dwergen ontdekken rond -4500 de ondertussen minder agressieve Mensen en al snel worden handelsroutes opgezet, tot ergernis van Elfen die in de Mensen juist een exclusieve bondgenoot zagen. Orc invasies in de Ulyentis Vallei zijn een terugkerend probleem. Mensen blijken ijverige bouwers (en voortplanters) en het aantal nederzettingen stijgt snel.

De Goden zijn in deze periode teruggetrokken en mengen zich niet in de affaires van de verschillende volken.

  • AGE OF STRIFE (-4000 / 0)

In afgelegen gebieden worden reizigers en settlers steeds vaker belaagd door dodelijke wezens zoals wyverns, manticores, gnolls en giants. Agressieve Merfolk scholen en grote zeewezens houden verkenning van de kustlijn en oceanen tegen. Ongecontroleerde experimenten met magie leiden regelmatig tot dodelijke of freaky incidenten.

Een toename van natuurrampen in combinatie met een dalende temperatuur veroorzaakt vanaf -3000 problemen voor elk ras: Elfen zijn genoodzaakt verder naar het groenere zuiden te trekken. Veel laagland overstroomt door stormen en een stijgende zeespiegel; meerdere oostelijke Mens steden worden weggespoeld en de kustlijn verplaatst zich landinwaarts. Rotlimb Plague treft de in hun bergen verscholen Dwarves met desastreuze gevolgen. Veel bergsteden worden achtergelaten en in de meeste gevallen ook vernietigd om spreiding van de plaag en plunderaars tegen te gaan, waaronder de hoofdstad die nu nog alleen maar Ura-Drogannor ('Neverwas') genoemd wordt. Voor de clans beginnen de Years of the Long Walk waarin gezocht wordt naar een nieuw thuis. Ze settlen rond -2700 in de berg die na eeuwen aan excavaties de nieuwe hoofdstad Drach'Tarr zal worden.

Gnomes maken een doorbraak door Leylines te ontdekken; een netwerk aan met elkaar verbonden punten dat een goddelijke oorsprong lijkt te hebben. Er worden de eeuwen hierna voorzichtige pogingen gedaan om de Leylines in kaart te brengen. Voortgang gaat moeizaam, deels omdat de Gnomes deze kennis geheim proberen te houden.

Na lange jaren met extreme stormen en temperatuurschommelingen stabiliseert het klimaat zich opnieuw vanaf -520. Deze periode wordt meteen gebruikt door samenwerkende Orc clans om het grootste leger dat de wereld ooit heeft gezien samen te stellen in een poging de overige volkeren te vernietigen, beginnend met de Dwarves. Het leger krijgt de naam De Groene Zee; een massieve zwerm met Orcs, goblins, trolls, ogres en getemde monsterlijke wezens dat vanuit de Ulytenis vallei binnevalt, de aanwezige grensposten overrompelt en een angstaanjagend momentum opbouwt. De vallei wordt vrijwel volledig vernietigd en heet sindsdien The Wastelands. Orc shamans ontvangen in deze periode tegenstrijdige goddelijke visioenen, waardoor er verwarring ontstaat over de te nemen route richting de Dwarves. Uiteindelijk zwermt de Groene Zee naar het zuiden en valt daarmee Elf grensgebied binnen, met angstaanjagend succes. Pas als de Elf hoofdstad in vlam staat beseffen de Orcs dat ze een navigatiefout hebben gemaakt. Alle Shamans worden diezelfde dag nog in een groot ritueel opgeofferd en met nieuwe hoop keert de Zee noordwaarts. Al snel stuit deze tegen de IJzeren Muur; het grootste Dwergen tegenoffensief uit de geschiedenis (aangevuld met Mensen en Gnomes) wat zich in de tussentijd heeft kunnen bewapenen. De Groene Zee wordt uiteengebroken en verslagen, maar de prijs in levens is hoog. Elf en Dwerg trekken zich terug waardoor Mensen en Gnomes zich meer territorium toeeigenen.

Tieflings worden voor het eerst gespot, afkomstig uit de jungles in het diepe zuiden en worden met wantrouwen behandeld. Geruchten over een ander continent met draakachtigen duiken op, maar geen enkele verkenningspoging dieper op de oceaan lijkt succesvol.

De eerste 'wereld kalender' wordt ontwikkeld in hetzelfde jaar dat de havenstad Termia wordt gesticht in Menselijk grensgebied als symbool voor samenwerking tussen meerdere rassen.

Gnomes en Mens zijn zich in deze periode gaan richten op het enthousiast aanbidden van de Goden, het aantal mirakels in de wereld neemt toe.

  • AGE OF LEGENDS (0 / 1000)

Om het gestuntel met magie te beperken wordt Het College gesticht door Mensen, waar de leer en het gebruik van magie streng wordt gecontroleerd. Door de eeuwen heen wordt het College 3 maal door ongelukken of uit de hand lopende experimenten vernietigd. Paranoïde magie gebruikers bouwen verblijfplaatsen op afgelegen plaatsen om hun werk in het geheim voort te zetten. Beroemde Dwergen en Elfen smeden krachtige wapens en gebruiksvoorwerpen om de grote dreigingen in het wild weerstand te kunnen bieden. Groepen heldhaftige individuen zullen door de eeuwen heen naam maken door indrukwekkende daden.

De meest westelijke Menssteden worden opgeschrikt door een nieuwe dreiging; vampiers! Vorturian 'The Crimson Butcher' voert een schrikbewind uit vanuit zijn opulente paleis Silverglass Keep, hoog in het Hirrenval gebergte. Bijgestaan door zijn sadistische rechterhand Malora ('Queen of Graves') wordt de grensstreek decennia lang geterroriseerd. Tegenstand wordt georganiseerd door Attestors; individuen met kennis over de undead en manieren om ze te verslaan. Grote veldslagen tegen zwermen undead zullen volgen. De echte omslag komt in het jaar 778 met het plotseling verschijnen van een leger Elf wizards dat Silverglass Keep wekenlang belaagt met Daylight magic en de aanwezige vampiers hierna samen met de Attestors verslaat.

Dwergen ontdekken een Dark Elf nederzetting diep onder hun hoofdstad, een periode van intense strijd wordt na enkele jaren plots beëindigd in het voordeel van de Dwarves. Nothing to see here, move along please.

De bergstad Farrenheim wordt gesticht in het Hirrenval gebergte onder leiding van Mens, Elves en Gnomes. Dankzij de ideale (veilige) ligging kan er in alle rust begonnen worden met uitgebreide studies van hogere wiskunde tot religieus-magische theorie.

Xarass, een groene draak, strijkt neer in de Black Volcano en verzamelt een klein leger aan duistere en corrupte volgelingen om opgravingen in de regio uit te voeren. Xarass wordt uiteindelijk verslagen door de ondertussen steeds beruchter wordende elf mage Taryl Vannusian. Draak-achtige nakomelingen van Xarass vluchten en settlen in het half verzonken fort Anchor Keep, wat uiteindelijk omgedoopt wordt tot de Drakehold.

Leyline studies gaan vanuit Farrenheim sprongen vooruit, tot een serie incidenten plaatsvindt waardoor deze hele tak aan studie stop wordt gezet. Geruchten ontstaan dat het netwerk niet meer beschikbaar is of extra gevaarlijk is geworden. Toegang tot ontdekte Leyline locaties wordt in eerste instantie verboden, en in de eeuwen hierna wordt de kennis hiervan steeds obscuurder en irrelevanter.

Elf Warlock Elistra, half gek geworden door een ontstekende beet van een zieke imp, besluit haar woning in het stadje Aluryss te verplaatsen omdat het binnenvallende daglicht haar niet aanstaat. De teleportatiespreuk mislukt, een portaal naar een andere dimensie ontstaat en demonische wezens blubberen de wereld in. Aluryss wordt gered door de tussenkomst van de Groene Hand die de meeste demonen vernietigen en de portaal sluiten, maar de barrière tussen de werelden blijft op deze locatie permanent verzwakt. Elistra verdwijnt spoorloos. 

Taryl Vannusian's bemiddeling voorkomt een oorlog tussen Elf en Mens als enkele Elf outposts door opgezweepte Menselijke fanatiekelingen worden vernietigd in naam van de Goden. De fanatiekelingen richten hun aandacht op de Tieflings en hun demonische oorsprong, wat in het jaar 920 leidt tot een Holy Crusade om deze bloedlijn uit te roeien en de duistere entiteiten te verdrijven op de plaats waar de eerste Tieflings ontstaan zijn; de diepe jungles in het zuiden. Onderweg volgen veldslagen met lokale militia en nederzettingen die Tieflings bevatten. Het leger fanatiekelingen blijft momentum verzamelen tot een groep nobles ontdekken dat de ringleiders onder demonische invloed handelden. Deze nobles stichten hierna The Undone, een neutrale factie die staat voor gerechtigheid en daadkracht. Door de jaren heen zal deze groep steeds meer militant worden.

In deze periode worden de grootste tempels gericht aan de goden gebouwd, en beginnen religieuze instituties rijker te worden dan de gemiddelde noble houses. Grootste mirakels blijven in deze periode uit.

  • AGE OF DESTINY (1000 / 1483 (nu))

Gedurende deze periode wordt om de paar decennia een grensdorp van Mens, Gnome of Dwerg opgeschrikt of vernietigd door een onbekende Lich.

Tussen 1280 en 1350 leiden argumenten over Mens-Dwerg handelsverdragen tot een onrustige periode op de grootste zeeroutes van deze volkeren, met geplunderde handelsschepen en opkomende piraterij als gevolg. In 1312 wordt de piratenstad Gutgold gesticht om te profiteren van de chaos op zee. Na de laatste grote zeeslag in 1348 ontstaat door de jaren heen de drijvende stad Drowning Harbor rond een op de klippen gelopen Dwerg handelsschuit.

In 1370 wordt de bergstad Nordhall omringd door een zwarte mist die jarenlang aanhoudt. Alle contact met de inwoners wordt verloren en de mist lijkt ondoordringbaar.

In 1445 verdwijnt de zwarte mist om Nordhall en wanneer de poorten openen wordt een zwem zombies en ghouls losgelaten die enkele maanden lang dood en verderf zaait in dorpen in het noordelijke menselijke grensgebied. Een groep Paladins, Clerics en undead jagende Attestors verzamelt zich in Tolver Pass en houdt de ondode opmars uiteindelijk tegen. De gruwelen worden teruggedwongen tot de regio die daarna de Restless Plains genoemd wordt. De grootste landroutes tussen Mens en Dwerg territorium liepen hier doorheen en komen te vervallen. Nordhall wordt omgedoopt tot de Necropolis.

1451 - Divine magic users melden voor het eerst openbaar dat ze een afname in de kracht van Beylissia's magie hebben gemerkt, iets dat ongeveer een decennia geleden begon. Menselijke religieuze experts beweren dat dit natuurlijk is, en de komende tijd een periode zal worden waarin Aurin en Irius sterker zullen zijn, dankzij de nobele maar duur betaalde overwinning op de Undead in Tolver Pass.

1466 – De Silverforge clan creëert in Drach'Tarr in het grootste geheim voor het eerst een mechanische golem. Nah ja, een die zichzelf niet meteen opblaast tenminste.

1476 - De Dwerg koning overlijdt in het normaliter symbolisch bedoelde toernooi The Challenge of the Mountain, in een duel met een klein model golem. De winnaar Pestage wordt de nieuwe koning. Civil unrest. De persoonlijke armorsmith van de overleden koning ontvlucht de hoofdstad.

1480 – In het dorpje Blackleaf wordt een 5-jaarlijks terugkerend toernooi gehouden waar ditmaal een groep bijzondere individuen op af komt. Geruchten van toenemende Orc activiteit in de wastelands. Kip wordt verorberd op grote schaal. In de riolen van Termia blijkt de Groene Hand een larve-achtig wezen genaamd Memmoroth te bewaken, tot een groep avonturiers tussenbeide komt.

1481 - Een toename van Orc activiteit in de Wasteland maakt de Dwergen in de grensgebieden nerveus. De normaliter versplinterde Orc clans lijken samen te komen met een gezamelijk doel. Clashes om leiderschap leiden tot bloederige interne conflicten. Half-Orcs ontvluchten de Wasteland.

1482 – In Termia vindt 'Het Incident' plaats, een explosie die een intens conflict tussen het Vierde College en het Thieves Guild in gang zet. Twee Half-Orcs gespot op plaats delict.

1483 (voorjaar) - Het in Termia gesitueerde Thieves Guild wordt zo goed als vernietigd door een Vierde College tijd-manipulatie val. De gevallen paladin Yorrick traint een groep bandits in de zompige regio Marsh-hole. Dragonborn afgezanten komen aan in de Dwerg havenstad Drach-Lon dankzij hun oceaan-kruisende schepen, wat eindelijk bewijst dat er een ander continent bestaat. Het gerucht dat de godin Selenia dood zou zijn begint zich te verspreiden.

1483 (najaar) De Silverforge clan wordt afgezet als een groep genaamd de Golembrekers in Dwerg hoofdstad Drach-Tarr een jarenlange samenzwering weet te onthullen. Beard-Rock's eerste editie is een succes. De meeste Dragonborn afgezanten keren terug naar hun thuisland. Dwergen verkrijgen oceaan-crossing schepenbouw kennis. Vreemde kwal-achtige wezens genaamd Zwolps worden ontdekt aan de noordelijke kuststrook. De bergstad Farrenheim wordt door undead belaagd maar de aanwezige bewoners slaan de aanval af. Attestors strijken neer in de ruïnes van Silverglass Keep en bereiden zich voor op een toekomstig conflict. Het territorium van de Drakehold, een verzonken toren waar assertieve, telepathische drakes nestelen, krimpt na interne problematiek. De in verval geraakte piratenstad Gutgold leeft weer op. De gek geworden leider van de Groene Hand, maandenlang ondergedoken in de neutrale Drowning Harbor, wordt door een groep helden genaamd de Silver Sentinels verslagen.

  • AGE OF COLLAPSE (een mogelijke toekomst)

De demonische Half-Orc Mohr heerst vanuit de Iron Cathedral over een gebroken wereld, waar draken en zwermen met ondoden jagen op de laatste overlevenden, schuilend in de rottende resten van ooit machtige oorlogsmachines.