FANDOM


  • AGE OF CREATION (??? / -10.000)

De oer-spirit Grynnhaend schept de wereld en, eenmaal tevreden, laat zichzelf ten einde komen. Uit de resten ontstaan de vier Goden; Selenia (Licht, kennis, groei), Beylissia (Nacht, lust, instinct), Irius (Dood, geheimen, kou) en Aurin (Gerechtigheid, oorlog, bouwkunst). Ze bewandelen de wereld en scheppen uiteindelijk zelf een ras (de Ancients) waar tegenwoordig alleen nog maar enkele oeroude ruïnes van over zijn. De wereld is een woeste, turbulente plaats die zelfs door de Goden niet helemaal onder controle te krijgen is.

Deze periode eindigt wanneer de Goden om onduidelijke redenen boos worden op hun Ancients creatie en hen vernietigen. Dit gaat gepaard met een wekenlange weirde bliksemstorm die grote indruk maakt op de afgelegen primitieve Elf en Dwerg volkeren (die nog niet van elkaars bestaan op de hoogte zijn) en in hun oudste schrijfsels terugkomt.

  • AGE OF DISCOVERY (-10.000 / -4000)

Elfen uit het westen en Dwerg verkenners uit het noorden ontmoeten elkaar in de gigantische Ulyentis Vallei. Perioden van moeizame onderhandelingen, korte vrede en schermutselingen wisselen elkaar af.

Primitieve Mensenstammen worden door een 'Rode Tiran' onderdrukt en gebruikt om levensgevaarlijke Ancients ruïnes leeg te roven en strijd te voeren in zijn naam. Het is onduidelijk wat er uiteindelijk met deze Tiran is gebeurd.

Elfen ontdekken rond -7000 primitieve mensenstammen en besluiten het contact slimmer aan te pakken. Focus ligt op contact in het geheim, met specifieke Mensen met aanleg voor magie. Hiermee ontstaat de eerste cult in de wereld, die de oer-entiteit Grynnhaend als bron van alle leven op de wereld aanbidt. (Deze cult bestaat nog steeds en wordt tegenwoordig de Groene Hand genoemd)

Orc raiding parties worden in de steppes en gebergten westelijk van de Ulyentis Vallei gespot, en vormen een groter wordende dreiging voor Dwerg en Elf. In deze gebieden worden ook Gnomes ontdekt, die als nomaden leven en steeds in beweging blijven om de grote Orc clans te omzeilen. Gevaarlijke wezens zoals hydras, harpies, basilisks en trolls worden steeds vaker in grensgebieden van de ontwikkelende volkeren gezien. Een zwerm migrerende hydras vernietigt bijna de Dwerg hoofdstad, en de focus van dit volk komt noodgedwongen te liggen op ontwikkeling van wapens, armor, en gevechtstactieken om soortgelijke situaties te voorkomen. Elfen versterken hun beheersing over magie en maken 'officieel' contact met Mensen, weinig meer dan woeste stammen die door de generaties heen onderlinge strijd voeren en van de Elfen leren wat 'hie-gie-jeene' is. En 'dieploomaasie'.

Dwergen ontdekken rond -4500 de ondertussen minder agressieve Mensen en al snel worden handelsroutes opgezet, tot ergernis van Elfen die in de Mensen juist een exclusieve bondgenoot zagen. Orc invasies in de Ulyentis Vallei zijn een terugkerend probleem. Mensen blijken ijverige bouwers (en voortplanters) en het aantal nederzettingen stijgt snel.

De Goden zijn in deze periode teruggetrokken en mengen zich niet in de affaires van de verschillende volken.

  • AGE OF STRIFE (-4000 / 0)

In afgelegen gebieden worden reizigers en settlers steeds vaker belaagd door dodelijke wezens zoals wyverns, manticores, gnolls en giants. Agressieve Merfolks en grote zeewezens houden verkenning van de kustlijn en oceanen tegen. Ongecontroleerde experimenten met magie leiden regelmatig tot dodelijke of freaky incidenten.

Een toename van natuurrampen in combinatie met een dalende temperatuur veroorzaakt vanaf -3000 problemen voor elk ras: Elfen zijn genoodzaakt verder naar het zuiden te trekken, waar plant en dier langer blijft leven. Veel laagland overstroomt door stormen en een stijgende zeespiegel; meerdere oostelijke Mens steden worden weggespoeld en de kustlijn verplaatst zich landinwaarts. Rotlimb Plague treft de in hun bergen verscholen Dwarves met desastreuze gevolgen. Veel bergsteden worden achtergelaten en in de meeste gevallen ook vernietigd om spreiding van de plaag en plunderaars tegen te gaan, waaronder de hoofdstad die nu nog alleen maar Ura-Drogannor ('Neverwas') genoemd wordt. Voor de clans beginnen de Years of the Long Walk waarin gezocht wordt naar een nieuw thuis. Ze settlen rond -2700 in de berg die na eeuwen aan excavaties de nieuwe hoofdstad Drach'Tarr zal worden.

Na lange jaren met extreme stormen en temperatuurschommelingen stabiliseert het klimaat zich opnieuw in -520. Deze periode wordt meteen gebruikt door samenwerkende Orc clans om het grootste leger dat de wereld ooit heeft gezien samen te stellen en voor eens en altijd die irritante Dwergen uit te roeien. Het leger krijgt de naam De Groene Zee; een massieve zwerm met Orcs, goblins, trolls, ogres en aangrenzend tuig dat vanuit de Ulytenis vallei binnevalt en een angstaanjagend momentum opbouwt. De vallei wordt vrijwel volledig vernietigd en heeft sindsdien de noemer The Wastelands gekregen. Na een navigatiefout waarbij in eerste instantie Elf territorium wordt binnengevallen (en grotendeels platgebrand) en oppositie van Elf en Mens legers keer op keer wordt uiteenslagen, keert het Orc leger noordwaarts en stuit tegen de Ijzeren Muur; het grootste Dwergen tegenoffensief uit de geschiedenis. De Groene Zee wordt uiteengebroken en verslagen, maar de prijs in levens is hoog. Elf en Dwerg trekken zich terug, waardoor Mensen en Gnomes zich meer territorium toeeigenen. Tieflings worden voor het eerst gespot, afkomstig uit de jungles in het diepe zuiden en worden met wantrouwen behandeld.

De eerste 'wereld kalender' wordt ontwikkeld in hetzelfde jaar dat de havenstad Termia wordt gesticht in Menselijk grensgebied als symbool voor samenwerking tussen meerdere rassen.

Gnomes en Mens zijn zich gaan richten op het enthousiast aanbidden van de Goden, het aantal mirakels in de wereld neemt toe.

  • AGE OF LEGENDS (0 / 1000)

Om het gestuntel met magie te beperken wordt Het College gesticht door Mensen, waar de leer en het gebruik van magie streng wordt gecontroleerd. Door de eeuwen heen wordt het College 3 maal door ongelukken of uit de hand lopende experimenten vernietigd. Paranoïde magie gebruikers bouwen verblijfplaatsen op afgelegen plaatsen om hun werk in het geheim voort te zetten. Beroemde Dwergen en Elfen smeden krachtige wapens en gebruiksvoorwerpen om de grote dreigingen in het wild weerstand te kunnen bieden. Groepen heldhaftige individuen zullen door de eeuwen heen naam maken door indrukwekkende daden.

De meest westelijke Menssteden worden opgeschrikt door een nieuwe dreiging; vampiers! Vorturian 'The Crimson Butcher' voert een schrikbewind uit vanuit zijn opulente paleis Silverglass Keep, hoog in het Hirrenval gebergte. Bijgestaan door zijn sadistische rechterhand Malora ('Queen of Graves') wordt de grensstreek geterroriseerd. Tegenstand wordt georganiseerd door Attestors; individuen met kennis over de undead en manieren om ze te verslaan. De echte omslag komt in het jaar 411 met het plotseling verschijnen van een leger Elf wizards dat Silverglass Keep maandenlang belaagt met Daylight magic en de aanwezige vampiers hierna samen met de Attestors verslaat.

Dwergen ontdekken een Dark Elf nederzetting diep onder hun hoofdstad, en een periode van intense strijd wordt na enkele jaren plots beëindigd in het voordeel van de Dwarves. Nothing to see here, move along please.

De bergstad Farrenheim wordt gesticht in het Hirrenval gebergte, onder leiding van Mens, Elves en Gnomes. Dankzij de ideale (veilige) ligging kan er in alle rust begonnen worden met uitgebreide studies van hogere wiskunde tot religieus-magische theorie.

Xarass, een groene draak, strijkt neer in de Black Volcano en verzamelt een klein leger aan duistere en corrupte volgelingen om opgravingen in de regio uit te voeren. Xarass wordt uiteindelijk verslagen door de ondertussen steeds beruchter wordende elf mage Taryl Vannusian. Nakomelingen van Xarass settlen in het half verzonken fort Anchor Keep, wat omgedoopt wordt tot de Drakehold.

Taryl Vannusian's bemiddeling voorkomt een oorlog tussen Elf en Mens als enkele Elf outposts door opgezweepte Menselijke fanatiekelingen worden vernietigd in naam van de Goden.

  • AGE OF DESTINY (1000 / 1483 (nu))

In 1445 verlaat een zwem undead de Necropolis en zaait enkele weken lang dood en verderf in dorpen in het noordelijke menselijke grensgebied. Een groep Paladins en Clerics verzamelt zich in Tolver Pass en houdt de ondode opmars uiteindelijk tegen. De gruwelen worden teruggedwongen tot wat daarna de Restless Plains zal heten. De grootste landroutes tussen Mens en Dwerg territorium lopen hier en komen onder grote druk te staan.

1466 – De Silverforge clan creëert in Drach'Tarr in het grootste geheim voor het eerst een mechanische golem. Nah ja, een die zichzelf niet meteen opblaast tenminste.

1476 - De Dwerg koning overlijdt in het normaliter symbolisch bedoelde toernooi The Challenge of the Mountain. De winnaar Pestage wordt de nieuwe koning. Civil unrest. De persoonlijke armorsmith van de overleden koning ontvlucht de hoofdstad.

1480 – In het dorpje Blackleaf wordt een 5-jaarlijks terugkerend toernooi gehouden waar ditmaal een groep bijzondere individuen op af komt. Geruchten van toenemende Orc activiteit in de wastelands. Kip wordt verorberd op grote schaal. In de riolen van Termia blijkt de Groene Hand een larve-achtig wezen genaamd Memmoroth te bewaken, tot een groep avonturiers tussenbeide komt.

1482 – In Termia vindt 'Het Incident' plaats, een explosie die een intens conflict tussen het Vierde College en het Thieves Guild in gang zet. Twee Half-Orcs gespot op plaats delict.

1483 (voorjaar) - Het in Termia gesitueerde Thieves Guild wordt zo goed als vernietigd door een Vierde College tijd-manipulatie val. De gevallen paladin Yorrick traint een groep bandits in de zompige regio Marsh-hole. Dragonborn afgezanten komen aan in de Dwerg havenstad Drach-Lon dankzij hun oceaan-kruisende schepen. Het gerucht dat de godin Selenia dood zou zijn begint zich te verspreiden.

1483 (najaar) De Silverforge clan wordt afgezet als een groep genaamd de Golembrekers in Dwerg hoofdstad Drach-Tarr een jarenlange samenzwering weet te onthullen. Beard-Rock's eerste editie is een succes. De meeste Dragonborn afgezanten keren terug naar hun thuisland. Dwergen verkrijgen oceaan-crossing schepenbouw kennis. Vreemde kwal-achtige wezens genaamd Zwolps worden ontdekt aan de noordelijke kuststrook. De bergstad Farrenheim wordt door undead belaagd maar de aanwezige bewoners slaan de aanval af. Attestors strijken neer in de ruïnes van Silverglass Keep en bereiden zich voor op een toekomstig conflict.

  •  

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.